▼DANH MỤC SẢN PHẨM

▼SEARCH SP

▼TIN TỨC

TRANG CHỦ » SẢN PHẨM » CALVIN KLEIN(CK)

CALVIN KLEIN(CK)

CALVIN KLEIN Men's Time Watch

CALVIN KLEIN Men's Time Watch
Mã sản phẩm: 15Auth-K4N21646
Đăng ngày 26-12-2017 04:49:31 PM
Giá : 4 000 000 VND
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

CALVIN KLEIN Women's Time Watch

CALVIN KLEIN Women's Time Watch
Mã sản phẩm: 15Auth-K4N23646
Đăng ngày 26-12-2017 04:39:46 PM
Giá : 4 000 000 VND
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

Calvin Klein Air Women's Quartz Watch

Calvin Klein Air Women's Quartz Watch
Mã sản phẩm: 15Auth-K1N23120
Đăng ngày 16-07-2017 10:36:09 AM
Giá : 2 999 000 VND
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

Calvin Klein Air Women's Quartz Watch

Calvin Klein Air Women's Quartz Watch
Mã sản phẩm: 15Auth-K1N23526
Đăng ngày 23-03-2017 12:03:36 PM
Giá: Liên hệ
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

Calvin Klein Women's Enlace Analog Display Swiss Quartz Silver Watch

Calvin Klein Women's Enlace Analog Display Swiss Quartz Silver Watch
Mã sản phẩm: 15Auth-K2L23120
Đăng ngày 20-04-2016 03:08:03 AM
Giá: Liên hệ
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

Calvin Klein Sing Women's Quartz Watch

Calvin Klein Sing Women's Quartz Watch
Mã sản phẩm: 15Auth- K1C24706
Đăng ngày 07-04-2016 04:22:14 AM
Giá: Liên hệ
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

Calvin Klein Fly Women's Quartz Watch

Calvin Klein Fly Women's Quartz Watch
Mã sản phẩm: 15Auth-K9923120
Đăng ngày 07-04-2016 04:18:31 AM
Giá: Liên hệ
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

Calvin Klein Skirt Women's Quartz Watch

Calvin Klein Skirt Women's Quartz Watch
Mã sản phẩm: 15Auth-K2U29141
Đăng ngày 07-04-2016 04:14:33 AM
Giá: Liên hệ
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

Calvin Klein Women's Enlace Analog

Calvin Klein Women's Enlace Analog
Mã sản phẩm: 15Auth-K2L23509
Đăng ngày 16-01-2016 08:22:47 AM
Giá: Liên hệ
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

Calvin Klein Skirt Women's Quartz Watch

Calvin Klein Skirt Women's Quartz Watch
Mã sản phẩm: 15Auth-K2U23141
Đăng ngày 16-01-2016 08:17:22 AM
Giá: Liên hệ
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

Calvin Klein Skirt Women's Quartz Watch

Calvin Klein Skirt Women's Quartz Watch
Mã sản phẩm: 15Auth-K2U23146
Đăng ngày 16-01-2016 08:01:51 AM
Giá: Liên hệ
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

Calvin Klein Sing Women's Quartz Watch

Calvin Klein Sing Women's Quartz Watch
Mã sản phẩm: 15Auth-K1C24656
Đăng ngày 16-01-2016 07:58:42 AM
Giá: Liên hệ
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

Calvin Klein CK Sing Ladies Watch - Black Dial

Calvin Klein CK Sing Ladies Watch - Black Dial
Mã sản phẩm: 15Auth - K1C23102
Đăng ngày 16-12-2015 02:19:32 PM
Giá: Liên hệ
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

Calvin Klein Sing Women's Quartz

Calvin Klein Sing Women's Quartz
Mã sản phẩm: 15Auth - K1C23809
Đăng ngày 16-12-2015 02:12:08 PM
Giá: Liên hệ
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

Calvin Klein Graceful Women's Quartz

Calvin Klein Graceful Women's Quartz
Mã sản phẩm: 15Auth - K1P23126
Đăng ngày 16-12-2015 02:06:12 PM
Giá: Liên hệ
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

Calvin Klein Men's Brown Leather

Calvin Klein Men's Brown Leather
Mã sản phẩm: Authentic 15B-KK2M21126
Đăng ngày 31-07-2015 11:55:37 AM
Giá: Liên hệ
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

Calvin Klein Men's Basic Analog Display Swiss Quartz

Calvin Klein Men's Basic Analog Display Swiss Quartz
Mã sản phẩm: Authentic 15B-KK2A27185
Đăng ngày 31-07-2015 11:52:43 AM
Giá: Liên hệ
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

Calvin Klein Men's Basic Analog Display Swiss Quartz

Calvin Klein Men's Basic Analog Display Swiss Quartz
Mã sản phẩm: Authentic 15B- KK2A27102
Đăng ngày 31-07-2015 11:47:54 AM
Giá: Liên hệ
Hơn 20 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Calvin Klein biến tính đơn giản thành bản sắc riêng và độc đáo của thương hiệu cK - Watches collection. Điều này trở thành bí quyết mà các thương hiệu khác dẫu có muốn cũng không thể sao chép được.

 

Liên hệ
1