▼SEARCH SP

▼TIN TỨC

TRANG CHỦ » SẢN PHẨM » BERTHA

BERTHA

Bertha Watches Samantha Watch

Bertha Watches Samantha Watch
Mã sản phẩm: Authentic 15B-BR3901
Đăng ngày 06-07-2015 04:33:22 PM
Giá: Liên hệ
BERTHA luôn tự hào với đồng hồ phong cách vượt thời gian. Bắt đầu từ một cửa hàng đồ trang sức của Áo trên con đường thời trang nổi tiếng Schloss Mirabel những chiếc đồng hồ Bertha với chuyển động chính xác pha lẫn nét cổ điển, thiết phong cách retro là sự lựa chọn tuyệt vời trong tủ quần áo của bạn. Đặc biệt mặt sau của đồng hồ BERTHA luôn có dòng chữ: "with love, Bertha" như một dấu hiệu tưởng nhớ đến nhà sáng lập thương hiệu nổi tiếng, Bertha Gleisner

Bertha Women's Beverly

Bertha Women's Beverly
Mã sản phẩm: Authentic 15B-BR4003
Đăng ngày 06-07-2015 04:29:12 PM
Giá: Liên hệ
BERTHA luôn tự hào với đồng hồ phong cách vượt thời gian. Bắt đầu từ một cửa hàng đồ trang sức của Áo trên con đường thời trang nổi tiếng Schloss Mirabel những chiếc đồng hồ Bertha với chuyển động chính xác pha lẫn nét cổ điển, thiết phong cách retro là sự lựa chọn tuyệt vời trong tủ quần áo của bạn. Đặc biệt mặt sau của đồng hồ BERTHA luôn có dòng chữ: "with love, Bertha" như một dấu hiệu tưởng nhớ đến nhà sáng lập thương hiệu nổi tiếng, Bertha Gleisner

Bertha Watches Charlott Watch

Bertha Watches Charlott Watch
Mã sản phẩm: Authentic 15B-BR3103
Đăng ngày 06-07-2015 04:21:31 PM
Giá: Liên hệ
BERTHA luôn tự hào với đồng hồ phong cách vượt thời gian. Bắt đầu từ một cửa hàng đồ trang sức của Áo trên con đường thời trang nổi tiếng Schloss Mirabel những chiếc đồng hồ Bertha với chuyển động chính xác pha lẫn nét cổ điển, thiết phong cách retro là sự lựa chọn tuyệt vời trong tủ quần áo của bạn. Đặc biệt mặt sau của đồng hồ BERTHA luôn có dòng chữ: "with love, Bertha" như một dấu hiệu tưởng nhớ đến nhà sáng lập thương hiệu nổi tiếng, Bertha Gleisner

Bertha Women's Genevieve

Bertha Women's Genevieve
Mã sản phẩm: Authentic 15B-1BR3802
Đăng ngày 06-07-2015 04:16:49 PM
Giá: Liên hệ
BERTHA luôn tự hào với đồng hồ phong cách vượt thời gian. Bắt đầu từ một cửa hàng đồ trang sức của Áo trên con đường thời trang nổi tiếng Schloss Mirabel những chiếc đồng hồ Bertha với chuyển động chính xác pha lẫn nét cổ điển, thiết phong cách retro là sự lựa chọn tuyệt vời trong tủ quần áo của bạn. Đặc biệt mặt sau của đồng hồ BERTHA luôn có dòng chữ: "with love, Bertha" như một dấu hiệu tưởng nhớ đến nhà sáng lập thương hiệu nổi tiếng, Bertha Gleisner

Bertha Samantha Ladies Watch

Bertha Samantha Ladies Watch
Mã sản phẩm: Authentic 15B-Br3905
Đăng ngày 06-07-2015 04:13:09 PM
Giá: Liên hệ
BERTHA luôn tự hào với đồng hồ phong cách vượt thời gian. Bắt đầu từ một cửa hàng đồ trang sức của Áo trên con đường thời trang nổi tiếng Schloss Mirabel những chiếc đồng hồ Bertha với chuyển động chính xác pha lẫn nét cổ điển, thiết phong cách retro là sự lựa chọn tuyệt vời trong tủ quần áo của bạn. Đặc biệt mặt sau của đồng hồ BERTHA luôn có dòng chữ: "with love, Bertha" như một dấu hiệu tưởng nhớ đến nhà sáng lập thương hiệu nổi tiếng, Bertha Gleisner

Bertha Watches Didi Watch

Bertha Watches Didi Watch
Mã sản phẩm: Authentic 15B-BR3805
Đăng ngày 06-07-2015 04:08:26 PM
Giá: Liên hệ
BERTHA luôn tự hào với đồng hồ phong cách vượt thời gian. Bắt đầu từ một cửa hàng đồ trang sức của Áo trên con đường thời trang nổi tiếng Schloss Mirabel những chiếc đồng hồ Bertha với chuyển động chính xác pha lẫn nét cổ điển, thiết phong cách retro là sự lựa chọn tuyệt vời trong tủ quần áo của bạn. Đặc biệt mặt sau của đồng hồ BERTHA luôn có dòng chữ: "with love, Bertha" như một dấu hiệu tưởng nhớ đến nhà sáng lập thương hiệu nổi tiếng, Bertha Gleisner

Bertha Unisex's Charlotte

Bertha Unisex's Charlotte
Mã sản phẩm: Authentic 15B-BR3101
Đăng ngày 06-07-2015 03:54:00 PM
Giá: Liên hệ
BERTHA luôn tự hào với đồng hồ phong cách vượt thời gian. Bắt đầu từ một cửa hàng đồ trang sức của Áo trên con đường thời trang nổi tiếng Schloss Mirabel những chiếc đồng hồ Bertha với chuyển động chính xác pha lẫn nét cổ điển, thiết phong cách retro là sự lựa chọn tuyệt vời trong tủ quần áo của bạn. Đặc biệt mặt sau của đồng hồ BERTHA luôn có dòng chữ: "with love, Bertha" như một dấu hiệu tưởng nhớ đến nhà sáng lập thương hiệu nổi tiếng, Bertha Gleisner

 

Liên hệ
1