▼SEARCH SP

▼TIN TỨC

TRANG CHỦ » SẢN PHẨM » ARMANI EXCHANGE

ARMANI EXCHANGE

Armani Exchange Women's AX4287 Analog Display

Armani Exchange Women's AX4287 Analog Display
Mã sản phẩm: 15 Auth-AX4287
Đăng ngày 06-12-2015 02:55:40 PM
Giá: Liên hệ
Armani Exchange là thương hiệu thuộc quyền sở hữu của Giorgio Armani, cũng là tên của người sáng lập Giorgio Armani, ông là người Italia, một trong những nhà tạo mẫu thành công nhất thế giới. Khởi nghiệp như một nhân viên bán quần áo tại Trung tâm thương mại La Rinascente lớn nhất nhì Milano, để rồi từ đấy cuộc đời của Giorgio gắn liền với thời trang như một định mệnh.

Armani Exchange Women's AX4288

Armani Exchange Women's AX4288
Mã sản phẩm: 15 Auth-AX4288
Đăng ngày 06-12-2015 02:50:02 PM
Giá: Liên hệ
Armani Exchange là thương hiệu thuộc quyền sở hữu của Giorgio Armani, cũng là tên của người sáng lập Giorgio Armani, ông là người Italia, một trong những nhà tạo mẫu thành công nhất thế giới. Khởi nghiệp như một nhân viên bán quần áo tại Trung tâm thương mại La Rinascente lớn nhất nhì Milano, để rồi từ đấy cuộc đời của Giorgio gắn liền với thời trang như một định mệnh.

Armani Exchange Women's AX5423

Armani Exchange Women's AX5423
Mã sản phẩm: 15 Auth-AX5423
Đăng ngày 24-11-2015 02:45:51 PM
Giá: Liên hệ
Armani Exchange là thương hiệu thuộc quyền sở hữu của Giorgio Armani, cũng là tên của người sáng lập Giorgio Armani, ông là người Italia, một trong những nhà tạo mẫu thành công nhất thế giới. Khởi nghiệp như một nhân viên bán quần áo tại Trung tâm thương mại La Rinascente lớn nhất nhì Milano, để rồi từ đấy cuộc đời của Giorgio gắn liền với thời trang như một định mệnh.

ARMANI EXCHANGE AX4285

ARMANI EXCHANGE AX4285
Mã sản phẩm: 15 Auth-AX4285
Đăng ngày 24-11-2015 02:33:43 PM
Giá: Liên hệ
Armani Exchange là thương hiệu thuộc quyền sở hữu của Giorgio Armani, cũng là tên của người sáng lập Giorgio Armani, ông là người Italia, một trong những nhà tạo mẫu thành công nhất thế giới. Khởi nghiệp như một nhân viên bán quần áo tại Trung tâm thương mại La Rinascente lớn nhất nhì Milano, để rồi từ đấy cuộc đời của Giorgio gắn liền với thời trang như một định mệnh.

 

Liên hệ
1